onsdag 29 april 2015

En fantastisk konstnär!

Till alla som anser att handikappade och utvecklingsstörda är mindre värda och inte ens förtjänar livet: titta på den här videon.

Fantastiskt! Han är dessutom katolik! :)

lördag 25 april 2015

Ord så välbekanta...

I går hörde jag Schuberts Ave Maria. Orden i sången är mig så välbekanta att de blivit en del av mig... Jag ber dem 50, 100 gånger varje dag, ibland ännu fler.  De är ord jag jublar i glädje, viskar i sorg, mumlar halvsovande... Ord som fyller hela mitt väsen med himlens ljuvlighet och Guds ömhet. Ord mig så välbekanta att de aldrig lämnar mig. Ord mig så välbekanta att de smakar sött på min tunga och styrker mitt hjärta.  Ord som ger mig kraft att överlåta mig i Guds Händer.

Ave Maria, gratia plena.
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Var hälsad, Maria, full av nåd.
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund. Amen.

måndag 20 april 2015

Je suis ethiopien...28 nya martyrer... Djävulen är rasande, för Kyrkan har utlyst Barmhärtighetens år och själar blir befriade ur hans grepp genom att de ångrar sina synder, biktar sig och öppnar sig för den Gudomliga Barmhärtigheten.

tisdag 14 april 2015

En underbar historia

Vatikanradion har intervjuat en ung svenska, Hanna Håkansson, om hennes väg till Kyrkan. En helt underbar historia! Lyssna på den här.

Växjö kommuns hybris

Växjö kommun kallar katolske kyrkoherden till samtal om hans syn på homosexualitet. Jag tror dock snarare att de vill läxa upp honom än ha samtal... Det är rättning i ledet som gäller. Men då kan jag upplysa Växjö kommun om att Kyrkan har haft samma syn på homosexualitet i 2000 år och att den inte kommer att ändras för att kommunens tjänstemän har en annan syn.

Kyrkans syn på homosexualitet är dessutom helt offentlig och finns i Katekesen. Det är bara att läsa.

Detta är taget direkt ur Katekesen (katekesen.se, sökord homosexuella):

"Kyskhet och homosexualitet

2357     Med homosexualitet menar man relationer mellan män och kvinnor som känner sexuell dragning – exklusiv eller huvudsaklig – till personer av samma kön. Den antar mycket olika former under tidernas lopp och i olika kulturer. Dess psykiska ursprung har till stor del inte kunnat förklaras. Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda[23] har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”.[24] De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas. [2333]

2358     Ett icke ringa antal människor uppvisar grundläggande homosexuella tendenser. Denna böjelse har objektivt sett en felaktig inriktning; för de flesta av dem utgör den en verklig prövning. Man skall ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas. Dessa personer är kallade att förverkliga Guds vilja i sitt liv, och om de är kristna är de kallade att med Herrens offer på korset förena de svårigheter de kan råka ut för på grund av sin läggning.

2359     Homosexuella personer är kallade till kyskhet. Genom självbehärskningens dygder, som fostrar till inre frihet, ibland med stöd av osjälvisk vänskap och med hjälp av bönen och den sakramentala nåden kan och skall de stegvis och beslutsamt närma sig den kristna fullkomligheten."

Så hur många 'samtal' Växjö kommun kallar katoliker till så kommer vi att vidhålla samma lära, för vi ska följa Gud, inte Växjö...

UPPDATERING:

Väldigt bra ledare från Smålandsposten angående detta finns att läsa här.

söndag 5 april 2015

Kristus är uppstånden!

Kristus är uppstånden, sannerligen uppstånden! Halleluja! Med Sin Död har Han förintat döden, med Sin Uppståndelse har Han skänkt oss livet! Halleluja!


fredag 3 april 2015

Kristi grav

Långfredag

Herre Jesus, låt mig följa Dig på Korsets väg. Låt mig inte vara feg, låt mig inte vara svag. Låt mig följa Dig ända fram.

Låt mig känna stor sorg över mina och världens synder. Låt mig komma ihåg smärtan när Du blev gisslad. Låt mig komma ihåg förnedringen när Du blev törnekrönt och hånad. Låt mig komma ihåg det smärtsamma Såret på Din axel, som Du fick när Du bar Korset. Låt mig komma ihåg hur Du blev spikad fast på Korset, hur Du uthärdade smärta, törst och hån. Låt mig komma ihåg Din godhet mot den botfärdige rövaren Dismas.

Låt mig komma ihåg att Du från Korset gjorde mig till Din Moders barn. Låt mig komma ihåg hur Du dog den mest smärtsamma och förnedrande död. Låt mig komma ihåg hur Kyrkans Sakrament föddes ur Ditt Heliga Hjärta, som Longinus öppnade med sin lans. Låt mig förstå alltmer att Du är Guds Son.

Låt mig få gömma mig i det heliga Såret i Ditt Hjärta. Låt mig där bli utgiven och utgjuten som Du.

Herre, låt mig stanna hos Dig för alltid. Tillåt aldrig att jag överger Dig.

Lovad vare Du för denna dag som gav Frälsning till världen!

torsdag 2 april 2015

Att vaka med Kristus

I kväll, efter mässan, uppmanas vi att stanna i kyrkan och vaka med Kristus i Getsemane en stund. Lärjungarna sov när Jesus behövde dem som mest. Sover också vi? Kan inte vi vaka en timme med Jesus? Kan vi inte finnas till hands för att trösta Hans Heliga Hjärta..?

Hittade ett intressant inlägg om detta med att vaka på nätet.